Član Udruženja industrije biljne ekstrakcije u Shaanxiu