Lotos list Alkaloid ekstrakt Prikazuje sedativ-Hipnotičan i Anksiolitike efekata kroz GABAA Receptora

Lišće lotosa poslužili su tradicionalno kao hrana i biljni lijek u Aziji. Otvoreno polje, natrij pentobarbitalom inducirana spava

i svjetlo/tamno okvir testovi su koristili za ocjenu sedativ-hipnotičan i anksiolitike učinci ukupno alkaloide (TA) izvađen iz biljka,

i ultrabrzi tekuće kromatografije – tandem Masenu spektrometriju određivane razine neurotransmitera u mozgu. Efekti

picrotoxin, flumazenil i bicuculline na hipnotičkog djelovanja TA, kao i utjecaj TA na Cl priliv u cerebellar granula

stanica, također su istražene. TA je pokazao sedativ-hipnotičan utjecaj povećanjem mozak nivo γ-aminomaslačne kiseline (GABA), a u

Hipnotičko djelovanje može biti blokiran od strane picrotoxin i bicuculline, ali može biti sesukobio od strane flumazenil. Osim toga, TA mogu povećati

Cl priliv u stanicama malog mozga granula. TA na 20 mg/kg izazvana anksiolitike-poput efekt i značajno povećane koncentracije

serotonin (5-HT), 5-hydroxyindoleacetic kiseline (5-HIAA) i dopamina (DA). Ovi podaci pokazali da TA ispoljava sedativ-hipnotičan

a anksiolitike efekte putem vezanje za GABA receptora i aktiviranja monoaminergic sistema.