Nattokinaza u prahu za prodaju

Nattokinaza (NK) je serinska proteaza sa snažnim djelovanjem, koja se dobiva iz natta, tradicionalne fermentirane sojine hrane u Japanu. U industrijskoj proizvodnji obično se koristi tečna fermentacija. Nattokinaza se metabolizira da bi proizvela nattokinazu prilagođavanjem različitih hranjivih sastojaka u medijumu za kulturu. Napokon, nattokinaza sa visokom aktivnošću je izolovana i pročišćena.


undefined

Proizvod ima dobru topljivost u vodi i pogodan je za proizvodnju čvrstih pića. Fotografije vodene otopine su kako slijedi:


undefined

* O jedinici Fu / G: odnosi se na aktivnost enzima sadržanih u sirovini nattokinaze po gramu.


* Mjerna jedinica aktivnosti Nattokinase (Fu): odnosi se na količinu fibrina otopljenog nattokinazom u određenom vremenskom periodu. Jedinicu je osnovao Japanski laboratorij za biološke nauke.


Plz kontaktirajte nas : sale05@risunextract.com